panele

Od 12 kwietnia 2020 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o dotacjach dla termomodernizacji budynków. Zmianom ulega nie tylko sposób aplikacji o dopłatę, ale i stawka, o którą mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe i gminy inwestujące w fotowoltaikę. Według ustawy premia termomodernizacyjna dla właścicieli modułów PV wynosi 21 proc. kosztów zakupu i instalacji paneli słonecznych. 

Fotowoltaika – premia termomodernizacyjna. Kiedy mogę skorzystać? 

Jednym z warunków ubiegania się o dotację w ramach premii termomodernizacyjnej dla OZE jest uzyskanie kredytu w komercyjnym banku na wydatki związane z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych. Z ulgi mogą skorzystać m.in. właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele budynków użyteczności publicznej, domów opieki, hoteli, plebanii i klasztorów oraz TBS. Beneficjentami dotacji z premii termomodernizacyjnej mogą być też gminy. 

Wnioskodawca biorący udział w projekcie musi podczas składania wniosku przedstawić audyt energetyczny. Dotacja nie obejmuje jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

 Panele fotowoltaiczne – warunki uzyskania premii termomodernizacyjnej 

Aby wnioskodawca mógł otrzymać dotację w ramach premii termomodernizacyjnej na panele fotowoltaiczne, musi wykazać zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną dla gospodarstwa domowego. W przypadku systemu grzewczego jest to co najmniej 10%, w pozostałych przypadkach przynajmniej 25%. W założeniu chodzi przede wszystkim o zmniejszenie ubytku energii w ogólnodostępnej sieci w ciągu roku i podniesienie efektywności grzewczej i energetycznej budynku, który korzysta z fotowoltaiki. Aby móc określić parametry energetyczne, które uprawniają nas do poboru premii termomodernizacyjnej, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego. 

Wnioskodawca może starać się o premię termomodernizacyjną do fotowoltaiki wyłącznie w przypadku zaciągnięcia kredytu w banku, który współpracuje z BGK. Uzyskany kredyt musi stanowić przynajmniej 50% kosztów zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych. Premia wypłacana przez BGK pokrywa część spłacanego kredytu.   

Jak wysoka jest premia termomodernizacyjna do fotowoltaiki? 

Warunkiem przyznania wnioskodawcy dotacji w ramach premii termomodernizacyjnej na fotowoltaikę jest zaciągnięcie przez niego kredytu w banku komercyjnym. Kredyt musi pokrywać koszty zakupu i montażu modułów PV. Oznacza to, że inwestorzy, którzy dokonali termomodernizacji budynku i zainwestowali w OZE wyłącznie z własnych środków, nie mogą ubiegać się o premię z BGK. 

Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać inwestorowi, który kwalifikuje się do pozyskania premii termomodernizacyjnej, dotację w wysokości 16% całkowitych kosztów inwestycji w termomodernizację budynku lub 21% kosztów w przypadku, kiedy w budynku zostanie także zainstalowana mikrointalacja OZE. Moc samej instalacji musi wynosić:

– co najmniej 1 kW dla domów jednorodzinnych

– co najmniej 6 kW dla pozostałych budynków. 

Moc mikroinstalacji musi być mniejsza niż 50 kW. 

Premia termomodernizacyjna do fotowoltaiki – jakie dokumenty muszę złożyć? 

Przed złożeniem wniosku o dotację w ramach premii termomodernizacyjnej właściciel fotowoltaiki musi najpierw wykazać, że jego mikroinstalacja PV przyniosła realne oszczędności energetyczne. W tym celu należy przeprowadzić audyt energetyczny. Oficjalny audyt należy dołączyć do wniosku kredytowego, który inwestor składa w banku współpracującym z BGK. Decyzję dotyczącą przyznania lub odmowy kredytu na zakup i montaż fotowoltaiki bank podejmuje według wewnętrznych kryteriów weryfikacyjnych. 

Co BGK może sprawdzić? 

Po złożeniu przez nas wniosku kredytowego bank przesyła dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowego. Po otrzymaniu przez BGK formularza zgłoszeniowego następuje procedura weryfikacji audytu energetycznego, który przedłożył wnioskodawca. Na tej podstawie BGK podejmuje decyzję o wysokości premii termomodernizacyjnej. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków, decyzja odmowna musi być uzasadniona na piśmie i dostarczona do inwestora. 

Dotację z premii termomodernizacyjnej dla fotowoltaiki Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje w formie spłaty części kredytu zaciągniętego przez właściciela paneli PV w banku komercyjnym. Musimy pamiętać, że instalacja modułów fotowoltaicznych musi zostać zakończona w terminie. Wpłata ratalna wpływa na konto banku w ciągu 7 dni od zakończenia prac termomodernizacyjnych.  

Źródło: House Solutions – fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacje