obsluga-prawna-firm

Prowadzenie biznesu w Polsce wymaga przestrzegania norm prawnych związanych z każdym obszarem zadań realizowanych przez firmy. Szerokie spektrum przepisów powoduje, że warto korzystać z wsparcia oferowanego przez kancelarie prawne specjalizujące się w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obsługa prawna firmy

Pierwszym poważnym zetknięciem się firmy z prawem jest moment jej założenia, który wymusza określenie formy prawnej przedsiębiorstwa. Czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy może spółka – a jeśli tak, to jaka. Rodzajów spółek jest wiele, różnią się między sobą między innymi liczbą założycieli, ich majątkiem oraz zakresem odpowiedzialności właścicieli. Prawnik może pomóc w wybraniu optymalnej formy prawnej przedsiębiorstwa dla każdej ze stron. Przygotuje także odpowiednie wnioski i dokumenty niezbędne do założenia firmy.

Pomoc prawna będzie potrzebna także w czasie funkcjonowania firmy. Co więcej, im bardziej rozbudowana będzie jej struktura i działalność, tym bardziej potrzebne będzie wsparcie prawnika. Kancelaria prawna, która zajmuje się obsługą biznesu, może zaoferować pomoc zarówno w zakresie wewnętrznych działań przedsiębiorstwa, jak i tych, które będą prowadzone z podmiotami zewnętrznymi. Doświadczony zespół podejmie się również obsługi korporacyjnej spółek handlowych w zakresie przygotowywania projektów uchwał i protokołów, obsługi zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Posłuży radą w zakresie przekształceń i połączeń spółek oraz wesprze właścicieli w procesie likwidacji spółek.

Korzystając z usług realizowanych przez kancelarię prawną firma otrzyma wsparcie w postaci konsultacji prawnych, które szczególnie będą pomoce przed podjęciem istotnych dla przedsiębiorstwa decyzji. Ponadto, rzetelna wiedza w zakresie przepisów będzie pomocna w procesie tworzenia umów gospodarczych, pism i wniosków a także w obsłudze przetargów czy podczas negocjacji handlowych. Sprawdzi się także w zakresie zabezpieczenia należności i ich windykacji oraz obsługi obrotu nieruchomościami. Dzięki temu właściciel firmy lub partnerzy spółki będą mieli pewność, że działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest zgodnie z prawem i na warunkach korzystnych dla przedsiębiorstwa.

Reprezentowanie firmy na zewnątrz

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu pomoc ze strony prawnika może okazać się wręcz niezbędna. Zwłaszcza, jeśli druga strona nie jest skora do porozumienia. Właścicielowi firmy, bez odpowiedniego zaplecza i wiedzy na temat obowiązującego prawa, może być trudno nie tylko się wybronić, ale też zaproponować konkretne zapisy umów, które będą korzystne dla prowadzonego podmiotu. Kancelaria prawna może nie tylko być wsparciem podczas prowadzenia rozmów i negocjacji. Może także reprezentować klienta na zewnątrz, między innymi w sądach czy przed organami administracji publicznej.

Likwidacja, restrukturyzacja, przekształcenie przedsiębiorstwa

Zdarzają się sytuacje, kiedy właściciele firm stoją przed trudnym zadaniem w zakresie decyzji co do dalszych losów przedsiębiorstwa, szczególnie, kiedy w grę wchodzą problemy finansowe czy organizacyjne podmiotu. W takich sytuacjach  skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, która pomoże wyjść z opresji z możliwie jak najmniejszymi stratami. Prawnicy przeanalizują dokładnie sytuację, w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo i pomogą w podjęciu decyzji, co do dalszych kroków, jakie powinna podjąć firma. Przygotują także wszystkie niezbędne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu naprawczego, będą reprezentować firmę na etapie rozmów z wierzycielami oraz pomogą w opracowaniu planów finansowych na dalsze działanie firmy, już po przeprowadzeniu przekształcenia przedsiębiorstwa. Jeśli będzie taka potrzeba, mogą także pomóc w wyszukaniu zewnętrznego finansowania dla firmy, które pomoże jej przetrwać trudny okres i pozwoli na dalszy rozwój na kolejnych etapach. Właścicielowi firmy trudno byłoby samemu przygotować się do wszystkich wymienionych zagadnień. Warto więc zastanowić się nad profesjonalną obsługą prawną przedsiębiorstwa już na samym początku, w momencie jego założenia.

Źródło: Salire – kancelaria prawna