rodo

Hasło „RODO” już na stałe wpisało się do naszego słownika. To stosunkowo nowe prawo obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że każda firma musiała dostosować się do jego założeń. Warto rozważyć możliwość przeprowadzenia szkolenia RODO – po to, by profesjonalni trenerzy mogli w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia przedstawić wszystkie zawiłości prawne z tym związane.

RODO – co to takiego?

Czym właściwie jest to rozporządzenie o ochronie danych osobowych? Najprościej rzecz ujmując, jest to regulacja prawna, która ma zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa danych, ale jednocześnie umożliwić swobodny przepływ informacji z tym związanych. Opiera się na kilku podstawowych zasadach – między innymi rzetelności, zgodności z prawem, przejrzystości, ale też ograniczenia celu. Oznacza to, że podmiot, który dane gromadzi wykorzystuje je tylko na potrzeby swojej działalności, o czym zresztą “właściciel” danych, czyli osoba, której dane dotyczą, musi być uprzednio poinformowany. A w przypadkach, kiedy jest to wymagane przepisami – także wyrazić na te czynności zgodę. Do tych zasad można zaliczyć także minimalizację danych, czyli zasadę, zgodnie z którą gromadzone i przechowywane są jedynie niezbędne informacje.

Można to wytłumaczyć na przykładzie. Firma, która prowadzi sklep internetowy do zrealizowania zamówienia potrzebuje od użytkownika jego podstawowe dane – w tym imię, nazwisko, adres, na który ma zostać dostarczona przesyłka, a także numer kontaktowy. Nie ma więc potrzeby podawania na przykład numeru PESEL, który do realizacji przesyłki internetowej jest zupełnie niepotrzebny i zgodnie z zapisami RODO nieuprawniony. Warto dodać, że nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować nałożeniem dużej kary na przedsiębiorcę.

Szkolenia RODO – rodzaje

W zależności od tego, jakie są wymagania ze strony firmy, tak powinno się dopasować rodzaj szkolenia z zakresu RODO. To podstawowe szkolenie jest skierowane głównie do właścicieli przedsiębiorstw, których obowiązkiem jest wdrożenie przepisów rozporządzenia w działalność firmy czy osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i dostały do pełnienia funkcję Inspektora Ochrony Danych lub specjalisty ds. ochrony danych osobowych w firmie stosunkowo niedawno. Zakres takiego szkolenia obejmuje wszystkie podstawowe wiadomości związane z ochroną danych osobowych. Mieszczą się tam więc zasady związane z gromadzeniem i przechowywaniem danych, informacje o tym, jak można uzyskać niezbędne zgody od użytkowników, omówienie dokumentacji RODO, ale też wyjaśnienie, jakie zdarzają się w tej kwestii naruszenia oraz jakie sankcje mogą za to grozić.

Jeżeli ktoś zamierza w bardziej dogłębny sposób zajmować się tematyką RODO i pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych, powinien zdecydować się na rozbudowaną wersję szkolenia, dedykowaną właśnie takim zagadnieniom. Poza podstawowymi informacjami związanymi z RODO, obejmuje ona również między innymi przekazanie wiedzy na temat przygotowania audytu RODO, mechanizmów ochrony danych czy też wszelkie aktualności z tym związane. Ciekawą formą poszerzania swojej wiedzy na temat RODO jest samodzielne uczenie się za pomocą platformy e-learningowej.

Profesjonalna firma szkoleniowa

Za wyborem doświadczonej firmy, która prowadzi szkolenia z zakresu RODO, przemawia kilka czynników. Pierwszym z nich jest pewność, że wszystkie informacje zostaną przekazane w sposób jasny i zrozumiały – profesjonalni trenerzy wyjaśnią wszelkie prawne zawiłości i niejasności. Drugim jest zmniejszenie ryzyka błędu, a przez to też uchronienie się przed karą za niewłaściwe bądź całkowity brak wdrożenia zasad związanych z RODO. Jeśli osoba uczestnicząca w szkoleniu szybko nauczy się wszystkich podstawowych reguł od specjalistów, którzy omawiane na szkoleniu czynności realizują w praktyce na co dzień – będzie mogła je w prosty sposób wprowadzić w swojej firmie. Nie bez znaczenia jest również oszczędność czasu. Pozyskiwanie wszystkich informacji na temat RODO, analizowanie ich i późniejsze wdrożenie może być bardzo czasochłonne.

Źródło: ISecure – inspektor ochrony danych osobowych