usg-dopplera

USG jest badaniem z zakresu diagnostyki obrazowej. Jedną ze specyficznych jego odmian jest USG Dopplera. W artykule wyjaśniamy podstawowe zagadnienia związane z tym badaniem ultrasonograficznym. Objaśnimy na czym polega i jak przebiega badanie dopplerowskie, a także dlaczego i w jakich sytuacjach okazuje się badaniem ratującym życie.

Czym jest USG Dopplera i jak działa?

USG to inaczej badanie ultrasonograficzne. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych. Za pomocą aparatury do badania fale ultradźwiękowe wysyłane są do wnętrza organizmu. Następnie odbijają się od narządów wewnętrznych. Na podstawie długości odbitej fali aparatura tworzy obraz przedstawiający budowę, wielkość i ukształtowanie badanego narządu. Dzięki temu w sposób całkowicie nieinwazyjny można dokonać analizy organów wewnętrznych w czasie rzeczywistym, również w ruchu. Ciężko wyobrazić sobie diagnostykę wielu chorób bez użycia badania ultrasonograficznego. Badanie USG Dopplera posiada dodatkowe funkcjonalności. Wykorzystuje ono efekt Dopplera.

W uproszczeniu efekt ten pozwala zbadać przepływ krwi, jej kierunek i prędkość. Odbywa się to z wykorzystaniem w aparaturze koloru i dźwięku. Za pomocą koloru uwidoczniony zostaje kierunek przepływu krwi, natomiast dźwięk pozwala lekarzowi usłyszeć czy przepływ jest prawidłowy. Za pomocą efektu Dopplera bada się żyły i tętnice, sprawdza ich budowę, sprawność zastawek czy ewentualne występowanie tętniaków i innych nieprawidłowości układu krwionośnego.

Kiedy wykonać badanie USG Dopplera i jakie schorzenia wykrywa?

Niektóre schorzenia, a nawet podejrzenie co do ich występowania powodują, że badanie USG Dopplera powinno być przeprowadzane regularnie, w niewielkich odstępach czasu. Pozwala to systematycznie monitorować postępy choroby lub efekty wdrożonego leczenia. Jednymi z najważniejszych przesłanek do wykonania badania dopplerowskiego jest zdiagnozowana miażdżyca lub choroba zakrzepowa żył, a także podejrzenie któregoś z tych schorzeń.

Zastosowanie USG Dopplera w tej sytuacji pozwala uniknąć wielu poważnych skutków wspomnianych chorób. Najczęściej badaniu przy użyciu USG dopplerowskiego poddaje się tętnice szyjne, podobojczykowe, w jamie brzusznej i w obrębie narządów płciowych, a także serce. W tym ostatnim przypadku badanie nazywane jest także echem serca i jest to nic innego jak USG Dopplera mięśnia sercowego.

Badanie USG Dopplera wykorzystuje się także do badania zmian nowotworowych. Dzięki określeniu ich ukrwienia można zdiagnozować czy zmiana jest złośliwa, czy też nie. Dodatkowo badanie dopplerowskie pozwala określić przepływ krwi w węzłach chłonnych. To jednak nie wszystko. USG Dopplera wykonuje się w leczeniu żylaków, do określenia wydolności i drożności żył oraz tętnic. Stosuje się je do zlokalizowania zwężeń żył i tętnic na skutek występowania blaszek miażdżycowych lub zakrzepów. Tak szeroki zakres zastosowań sprawia, że leczenie schorzeń układu krwionośnego byłoby znacznie trudniejsze bez USG Dopplera.

Kiedy USG Dopplera ratuje życie?

USG Dopplera to jednak przede wszystkim badanie ratujące życie. Przeprowadzając badanie dopplerowskie można znaleźć, zlokalizować i zdiagnozować tętniaka, czyli rozwarstwienie tętnicy. Jest to schorzenie niezwykle groźne dla zdrowia i stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia. Oprócz tego, dzięki USG Dopplera i badaniu echo serca diagnozuje się stany przedzawałowe, wady serca oraz zatorowość płucną czy udar mózgu.

Wszystkie z tych chorób są groźne dla życia i mogą być bezpośrednią przyczyną śmierci chorego. Sprawia to, że USG Dopplera przeprowadzone w każdej z tych sytuacji okazuje się badaniem ratującym życie. Tym samym jest to diagnostyka bardzo ważna i zbawienna dla wielu pacjentów. Jednocześnie nie wywołuje żadnych komplikacji czy skutków ubocznych. Warto więc regularnie poddawać się badaniu dopplerowskiemu, również w ramach profilaktyki.

źródło: gabinetusg.com.pl – badania USG Warszawa