sala-operacyjna

Pielęgniarka na bloku operacyjnym jest tą osobą, która sprawuje całościową opiekę nad pacjentem podczas przeprowadzanego zabiegu. Oznacza to więc nie tylko samodzielne, ale przede wszystkim profesjonalne przygotowanie oraz instrumentowanie. To ona jest odpowiedzialna za przestrzeganie procedur na sali oraz za bezpieczeństwo pacjenta.

Jakie są obowiązki pielęgniarki instrumentariuszki?

Pielęgniarka instrumentariuszka jeszcze przed rozpoczęciem operacji przygotowuje wszystkie niezbędne narzędzia, materiały opatrunkowe, bieliznę operacyjną i rękawiczki jednorazowe dla całego personelu. Sprawdza również, czy niezbędny sprzęt medyczny jest sterylny. Jakiekolwiek zaniedbania skutkować mogą komplikacjami w przebiegu operacji, a w dalszej perspektywie również negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjenta.

Gdy już sala zostanie odpowiednio przygotowana, pielęgniarka pomaga lekarzom ubrać się w jednorazowe stroje operacyjne: fartuchy, maski, czepki, rękawiczki. W trakcie trwania zabiegu podaje chirurgom niezbędne narzędzia i materiały opatrunkowe, umieszczone na podręcznym stoliku zwanym Mayo. Po zakończeniu pracy sterylizuje cały użyty sprzęt, aby mógł zostać wykorzystany przez kolejnych specjalistów.

Pielęgniarka instrumentariuszka na sali operacyjnej ma do pomocy asystującą pielęgniarkę. Jej zadaniem jest przygotowanie pacjenta do zabiegu (począwszy od podania niezbędnych leków, na ułożeniu na stole kończąc) i uzupełnianie wykorzystywanych przez lekarzy materiałów, narzędzi i płynów dezynfekujących. Wszystko po to, aby prace przebiegały możliwie bez zakłóceń i komplikacji. Ona również reguluje wykorzystywany na sali sprzęt i kontroluje przestrzeganie zasad aseptyki, aby nie dopuścić, by drobnoustroje chorobotwórcze wniknęły do tkanek pacjenta, powodując trudne do przewidzenia komplikacje.

Warto również dodać, że pielęgniarka asystująca instrumentariuszce jest pośrednikiem komunikacyjnym pomiędzy działem diagnostyki i lekarzami. To na niej spoczywa odpowiedzialność prawidłowego opisania i dostarczenia do laboratorium wyciętych tkanek oraz skrupulatne uzupełnianie dokumentacji medycznej związanej z przeprowadzaną operacją.

Jakie są zadania pielęgniarki anestezjologicznej?

Pielęgniarka anestezjologiczna ma obowiązki związane wyłącznie z operowanym pacjentem. To ona zakłada zalecone wkłucia dożylne, przez które będzie podawać leki, płyny i preparaty krwiopochodne przed, w czasie i poza kończeniu zabiegu. Ponadto podłącza pacjenta pod aparaturę do monitorowania parametrów życiowych.

Asystując anestezjologi, pielęgniarka jest odpowiedzialna również za prowadzenie dokumentacji medycznej, związanej z wykonywanymi na sali operacyjnej czynnościami.

Choć na sali operacyjnej o życie pacjenta walczą przede wszystkim lekarze, ważne role odgrywają również pielęgniarki. Sprawują asystę, opiekują się pacjentem oraz prowadzą dokumentację medyczną. Bez ich obecności wykonywanie zabiegów byłoby znacznie utrudnione i bardziej czasochłonne. Nic więc dziwnego, że pielęgniarstwo określane jest często jako jeden z najbardziej wymagających zawodów, który wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, odpornością psychiczną i koniecznością ustawicznego rozwoju.

Źródło: Producent sprzętu medycznego – INMED Karczewscy